Integritetspolicy

Fruesh Cosmetics AB, org.nr. 559203-2287, Nyponstigen 25, 771 43 Ludvika, e-post: info@frueshcosmetics.se tillhandahåller webbsiten frueshcosmetics.se, där du kan genomföra köp av våra produkter. Vill du ställa frågor eller har du kommentarer kring vår policy var vänlig kontakt oss.

Denna integritetspolicy förklarar vår hantering av våra kunders personuppgifter när ett köp genomförs på frueshcosmetics.se. Vi hanterar köp- och personuppgifter och i enlighet med gällande lagkrav för data- och personuppgiftsskydd. Integritetspolicyn innehåller följande:

  1. Personuppgiftsansvarig
  2. Personuppgifter som vi behandlar
  3. Hur och varför vi använder dina personuppgifter
  4. Spara personuppgifter
  5. Dina rättigheter
  6. Förändring och uppdateringar av denna policy

1. Personuppgiftansvarig
Fruesh Cosmetics AB, org.nr. 559203-2287, Nyponstigen 25, 771 43 Ludvika, e-post: info@frueshcosmetics.se med rubriken Integritetspolicy.

2. Personuppgifter som vi behandlar
Vi samlar in och registerför personuppgifter, såsom namn, adressuppgifter, telefonnummer, adressuppgifter, IP-adress och e-postadress, i samband med att du beställer via frueshcosmetics.se. Detta för att vi ska kunna fullgöra vårt köpeavtal med våra kunder, hålla våra rättsliga förpliktelser, samt förhindra brott. Vi säljer inte vidare dina personuppgifter till någon och vi delar bara personuppgifter till våra servicepartners som hjälper oss att tillhandahålla och fullgöra våra tjänster.

Personnummer, kortuppgifter, bank, bankkontonummer och köpets detaljer hanteras av Klarna AB. Logistikföretag (PostNord) får tillgång till namn, adressuppgifter, samt telefonnummer alt. e-postadress för postavisering. IT-företag/leverantörer av webblösningar i det fall Fruesh Cosmetics använder sig av sådana i samband med drift- och underhåll av frueshcosmetics.se. Vi delar bara personuppgifter som är nödvändiga för att fullfölja vårt åtagande och för att säkerställa drift och säkerhet och endast när/på det sätt som det är tillåtet enligt lag.

Personuppgifter som du ger oss
Dessa uppgifter sparas i ditt konto om du registrerar dig: Namn, adressuppgifter, telefonnummer och e-postadress, samt köpinformation och produkter du visat intresse för/vid något tillfälle lagt i varukorgen. Denna information sparas för att du ska kunna se köphistorik och liknande. Se punkt 3.

Vid kommunikation med oss
Om du kommunicerar med oss via e-post, post, eller någon annan form av kommunikation, kommer vi eventuellt att spara denna korrespondens samt innefattande information (såsom namn, e-postadress, kontaktinformation och all den personliga information som du tillhandahåller i meddelandet) och använda den för att svara på eller hantera ditt ärende.

Vi samlar in teknisk information
Tekniska data som enheter, språk, webbläsare, operativsystem, plattform och svarstider, användargenererad data som t ex klick och besökshistorik. Dessa uppgifter behandlar vi för att utvärdera, utveckla och förbättra våra webbtjänster. Då denna typ av information oftast inte utgör personuppgifter, kan de komma att lagras längre än dina personuppgifter.

Cookies
Vi använder oss av så kallade Cookies och sessionsvariabler på vår webbplats, för att dina varor ska ligga kvar i varukorgen och för att besökta produkter och sidor ska synas. Vi använder oss av cookies från tredje part som t ex Google, för att för bättra vår marknadsföring och köpupplevelse.

Du kan välja att inte acceptera cookies i inställningar för din webbläsare. Våra tjänster och webbshop kommer kanske inte att fungera fullständigt om du blockerar eller raderar cookies.

3. Hur och varför vi använder dina personuppgifter
Vi använder information som vi samlar in om våra kunder och användare för dessa huvudsakliga skäl:

  • för att bedriva vår verksamhet och tillhandahålla (inklusive förbättra och anpassa) de tjänster och produkter vi erbjuder,
  • för att tillhandahålla personligt anpassade tjänster anpassade för individuella användare,
  • för att skicka kommunikation, inklusive kampanjer till våra kunder och användare,
  • för att marknadsföra tjänster och visa reklam i våra egna kommunikationskanaler/på vår egen webbsite/webbshop.

Av dessa skäl kombinerar vi data som vi samlar in för att ge dig en smidigare, mer konsekvent och personligt anpassad upplevelse.

4. Spara personuppgifter
Vi sparar bara personuppgifter så länge som de behövs för de ändamål som de samlades in eller så länge som lagar och andra författningar kräver.

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster, eller så länge det krävs för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Vi kommer att bevara dina uppgifter så länge du är registreras som kund hos oss (Mitt konto/Kundklubb) samt upp till 24 månader efter att du gjorde ditt sista köp, alternativt 24 månader efter att du blev inaktiv, eller valde att avsluta ditt kundkonto.

För att skydda din integritet och den personliga information som du tillhandahåller genom din användning av våra tjänster upprätthåller vi fysiska, tekniska och administrativa skyddsåtgärder.

Minderåriga, under 18 år
Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från minderåriga under 18 år. Om du är under 18 år, skicka inte personliga uppgifter genom våra tjänster. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att följa barnens internetanvändning och att hjälpa till att tillämpa vår personuppgiftspolicy genom att instruera sina barn att aldrig lämna personuppgifter utan deras tillåtelse. Om du har anledning att tro att en minderårig under 18 år har lämnat personuppgifter till oss, var vänlig maila oss på info@frueshcosmetics.se med rubriken Integritetspolicy och vi kommer att sträva efter att ta bort den informationen från våra databaser.

6. Dina rättigheter
Du har rätt att få tillgång, rättelse, begränsad behandling, dataportabilitet eller radering till/av dina personuppgifter när det är tillåtet enligt gällande lagar. Du har även rätten till återkallelse av dina personuppgifter där samtycke är rättslig grund avsluta ditt konto eller avsluta eventuell prenumeration av information etc.

Du har även rätten att inge klagomål, till oss eller till en tillsynsmyndighet (Datainspektionen).

7. Förändring och uppdateringar av denna policy
Vi följer upp vår integritetspolicy med jämna mellanrum, framförallt då våra webbshopsystem är nya för oss. Alla ändringar av vår integritetspolicy hittar du på denna sida. Är ändringarna av det slag att de innebär en förändring i hantering eller tillägg i personuppgiftshanteringen, kommer vi att lägga in en notis i vår ändringshistorik nedan.

Ändringshistorik:
Integritetspolicyn skapat 200405, ingen aktuell ändring efter det.